Public consultation on proposed fees for 2024: Human Medicines, Compliance Activities, Blood, Tissue Establishments, Organs and Medical Devices

News Category: Regulatory news

Date: 05/10/2023

The HPRA wishes to seek comments on the annual review and proposal for fees 2024: Human Medicines, Compliance Activities, Blood, Tissue Establishments, Organs and Medical Devices.

Start Date of Consultation: 5 October 2023

Closing Date of Consultation: 27 October 2023

The consultation is available to view on our Consultations webpage and replies are welcome from all stakeholders.

Please send any comments or questions on these proposals by email to feesconsultation@hpra.ie.

The outcome of the consultation will be published providing a general overview of the comments received and the changes made, if any, to the proposals.

The consultation complies with government policy on public consultation, as described in the document ‘Reaching out: Guidelines on Consultation for Public Sector Bodies’.


Comhairliúchán poiblí maidir le táillí atá molta don bhliain 2024: Leigheasanna don Duine, Gníomhaíochtaí Comhlíontachta, Fuil, Bunaíochtaí Fíochán, Orgáin, Feistí Leighis

Catagóir Nuachta: Nuacht rialála

Dáta: 05/10/2023

Is mian leis an HPRA tuairimí a fháil faoin moladh agus athbhreithniú bliantúil do tháillí na bliana 2024: Leigheasanna don Duine, Gníomhaíochtaí Comhlíontachta, Fuil, Bunaíochtaí Fíochán, Orgáin, Feistí Leighis

Dáta Tosaigh an Chomhairliúcháin: 5 Deireadh Fómhair 2023

Dáta Deiridh an Chomhairliúcháin: 27 Deireadh Fómhair 2023

Tá an comhairliúchán ar fáil le breathnú air ar ár leathanach gréasáin Comhairliúcháin agus cuirtear fáilte roimh fhreagraí ó gach páirtí leasmhar.

Má bhíonn aon tuairim nó ceist agat faoi na moltaí seo, seol iad ar an ríomhphost chuig feesconsultation@hpra.ie.

Foilseofar toradh an chomhairliúcháin chun léargas ginearálta a thabhairt ar na tuairimí a fuarthas agus na hathruithe a rinneadh, más ann dóibh, maidir leis na moltaí.

Tá an comhairliúchán ag cloí le polasaí an rialtais maidir le comhairliúchán poiblí, mar atá cur síos déanta air sa doiciméad ‘Cúnamh á lorg: Treoirlínte maidir le Comhairliúchán do Chomhlachtaí na Seirbhíse Poiblí’.

 « Back