Medical Devices Inspector - Assessment & Surveillance, Medical Devices / Cigire Feistí Leighis - Measúnú & Faireachas, Feistí Leighis

Closing date for applications: 15/10/2023

The following role is now open for applications. Please see the link to the full job description details below.
 

Contract type (fixed term) 
 

Interview date: 23/10/2023 
 

To apply please send your CV and completed application form to jobs@hpra.ie 
 

The closing date for application is 15/10/2023 
 

Should you have any issues, please contact us on jobs@hpra.ie 

 

 


Táthar ag glacadh le hiarratais anois don ról seo a leanas. Féach ar an nasc thíos do shonraí iomlána an tsainchuntais poist. 

 

An cineál conartha (conradh ar théarma seasta) 
 

Dáta an agallaimh: 23/10/2023 
 

Chun iarratas a dhéanamh, seol do CV agus foirm iarratais chomhlánaithe ar ríomhphost chuig jobs@hpra.ie 

  

Is é 15/10/2023 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais 
 

Má bhíonn aon cheisteanna agat, déan teagmháil linn ag  jobs@hpra.ie 


Role Profile/Próifíl an Róil                               Application form/Foirm Iarratais

« Back