Scientific Officer, Inspections – Compliance / Oifigeach Eolaíochta, Cigireachtaí - Comhlíonadh

Closing date for applications: 12/07/2024

The following role is now open for applications. Please see the link to the full job description details below.
 

Contract type (fixed term contract) 
 

To apply please send your CV and completed application form to jobs@hpra.ie 
 

The closing date for application is 12/07/2024
 

Should you have any issues, please contact us on jobs@hpra.ie 
Táthar ag glacadh le hiarratais anois don ról seo a leanas. Féach ar an nasc thíos do shonraí iomlána an tsainchuntais poist. 

 

An cineál conartha (conradh ar théarma seasta) 

 

Chun iarratas a dhéanamh, seol do CV agus foirm iarratais chomhlánaithe ar ríomhphost chuig jobs@hpra.ie 

  

Is é 12/07/2024 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais 
 

Má bhíonn aon cheisteanna agat, déan teagmháil linn ag  jobs@hpra.ie Role Profile/Próifíl an Róil                                      Application form/Foirm Iarratais

« Back