Veterinary Officer - Veterinary Assessment – Veterinary Sciences / Oifigeach Tréidliachta - Measúnú Tréidliachta - Na hEolaíochtaí Tréidliachta

Closing date for applications: 14/04/2024

The following role is now open for applications. Please see the link to the full job description details below.
 

Contract type (for the duration of a secondment) 
 

To apply please send your CV and completed application form to jobs@hpra.ie 
 

The closing date for application is 14/04/2024 
 

Should you have any issues, please contact us on jobs@hpra.ie 

 

 


Táthar ag glacadh le hiarratais anois don ról seo a leanas. Féach ar an nasc thíos do shonraí iomlána an tsainchuntais poist. 

 

An cineál conartha (conradh ar feadh tréimhse ar iasacht)

 

Chun iarratas a dhéanamh, seol do CV agus foirm iarratais chomhlánaithe ar ríomhphost chuig jobs@hpra.ie 

  

Is é 14/04/2024 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais 
 

Má bhíonn aon cheisteanna agat, déan teagmháil linn ag  jobs@hpra.ie Role Profile/Próifíl an Róil                              Application form/Foirm Iarratais« Back